1528 lượt xem

Chi tiết về đơn bào ký sinh

Trong thực tế đôi khi chúng gặp các trường hợp nhiễm ký sinh trùng và gây ra các triệu chứng khác nhau. Có nhiều loại sinh vật ký sinh mà một trong nhóm đó là đơn bào ký sinh, đại diện cho nhóm này là amip, trùng lông, trùng roi.

Đơn bào ký sinh là gì?

Đơn bào ký sinh là gì?

Đơn bào ký sinh là gì?

Đơn bào ký sinh theo thuyết tiến hoá là những động vật hình thành sớm nhất do đó còn được gọi là nguyên sinh động vật để phân biệt với trung sinh động vật và hậu sinh động vật.

Nguyên sinh động vật cơ thể chỉ là một tế bào và không có những tế bào biệt hoá như trung sinh động vật và hậu sinh động vật.

Một đơn bào có thể được coi như một tế bào riêng biệt với tất cả các cấu trúc, chức năng đầy đủ. Có tới hàng ngàn loại đơn bào khác nhau nhưng đa số đơn bào có đời sống tự do để tồn tại ở ngoài môi trường tự nhiên. Một số đơn bào thích nghi với đời sống ký sinh trong các vật chủ là người và động vật.

Đặc điểm của đơn bào ký sinh

Một đơn bào có thể được coi như một tế bào riêng biệt với tất cả các cấu trúc đầy đủ. Khi đơn bào ở thể thực vật, thể tự dưỡng, phần nguyên sinh chất hoặc tế bào chất là một chất có hạt mảnh được chia làm hai phần là ngoại nguyên sinh chất tương đối mỏng và nội nguyên sinh chất dày hơn. Chức năng của ngoại nguyên sinh chất là chuyển động, tiêu hoá thức ăn, hô hấp và các đặc trưng khác. Chuyển động của đơn bào được thực hiện nhờ sự kéo dài của ngoại nguyên sinh chất để tạo thành những cơ quan vận động của đơn bào như chân giả, lông chuyển, roi và màng vây. Các đơn bào thuộc lớp bào tử trùng như ký sinh vật sốt rét không có cơ quan vận động và chúng phải ký sinh cố định trên các tế bào của vật chủ.

Đặc điểm của đơn bào ký sinh

Đặc điểm của đơn bào ký sinh

Chức năng của nội nguyên sinh chất là dinh dưỡng và sinh sản. Trong nội nguyên sinh chất có hai loại không bào là không bào co bóp với chức năng điều chỉnh áp lực thẩm thấu, điều chỉnh sự bài tiết và không bào tiêu hoá với vai trò dự trữ thức ăn. Đa số các loại đơn bào, tế bào của chúng đều có một màng tế bào bao bọc nhưng riêng loại đơn bào chân giả thì tế bào lại không có màng bao bọc. Nhân của đơn bào có thể hình tròn hoặc hình bầu dục. Thường có một nhân nhưng cũng có loại đơn bào có hai nhân như trùng lông. Nhân có hai phần, ở giữa là khối trung thể và ở ngoại vi là màng nhân, trên đó có thể gắn những hạt ăn màu hoặc hạt nhiễm sắc tạo thành vòng nhiễm sắc ngoại vi. Về hình thể và kích thước có thể rất khác nhau tuỳ theo loại đơn bào và tuỳ theo hình thái phát triển trong chu kỳ. Có loại kích thước rất nhỏ như ký sinh trùng sốt rét, nhưng cũng có loại có kích thước rất lớn như trùng lông. Thể tự dưỡng hay thể thực vật của đơn bào hình thể rất khác với thể kén hay bào nang.

Trang tin tức Y Dược mới nhất có cập nhật thông tin, tuỳ theo cấu trúc của cơ quan vận động, đơn bào có phương thức vận động tương ứng như chuyển động bằng chân giả, bằng lông chuyển hoặc bằng roi. Riêng các đơn bào thuộc lớp bào tử trùng không có cơ quan vận động, chúng phải ký sinh cố định trên các tế bào của vật chủ.

Thể hoạt động và thể bào nang đều có khả năng sinh sản. Đơn bào có 2 phương thức sinh sản là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Sinh sản vô tính có nhiều hình thức như sinh sản phân đôi, sinh sản nhân lên liên tục tạo thành thể phân liệt, phân đôi cắt ngang như ở trùng lông và sự chuyển dạng thành bào nang.

Nguồn: sieuthithuocviet.edu.vn


Deprecated: Function WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /home/thuocviet/domains/sieuthithuocviet.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5697

Bài viết cùng chuyên mục: